Board Of Directors

DATO’ SIEW KA WEI

Executive Chairman

View More

TAN SRI DATO’ DR LIN SEE YAN

Independent Non-Executive Director

View More

TAN SRI DATO’ SERI ABDULL HAMID BIN EMBONG

Independent Non-Executive Director

View More

CHAN THYE SENG

Non-Independent Non-Executive Director

View More

EDMOND CHEAH SWEE LENG

Independent Non-Executive Director

View More

LIM HOCK CHYE

Independent Non-Executive Director

View More

DATUK DR ABD HAPIZ BIN ABDULLAH

Independent Non-Executive Director

View More

SIEW KA KHEONG

Alternate Director to Dato’ Siew Ka Wei

View More